Avis legal

Avis legal


Aquest lloc web, amb adreça DNS www.belfinques.cat, és titularitat de Belfinques, Serveis Immobiliaris amb seu i domicili social a:

Belfinques Serveis Immobiliaris
info@belfinques.cat
T. 93 735 50 78
Roca i Roca, 59
Local Baixos dreta
08226 Terrassa (Bcn)

Belfinques, Serveis Immobiliaris declara que respecta i compleix les disposicions que recull la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (en endavant, LOPD) i la seva normativa de desenvolupament, relativa a les mesures de seguretat dels fitxers que continguin dades de caràcter personal, i a aquest efecte ha establert tots els mitjans tècnics que té a l’abast per evitar la pèrdua, el mal ús, l’alteració, l’accés no autoritzat i l’apropiació indeguda de les dades que faciliteu a Belfinques, Serveis Immobiliaris, sens perjudici del fet que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables. Per tot això, us informa de la seva política de protecció de dades, per tal que determineu voluntàriament si voleu facilitar les vostres dades personals a Belfinques, Serveis Immobiliaris.

Belfinques, Serveis Immobiliaris us informa també que les dades de caràcter personal que faciliteu en un formulari es recolliran en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal propietat de Belfinques, Serveis Immobiliaris que quedarà sota la seva responsabilitat. A l’efecte de donar compliment a allò que preveu la LOPD, us comuniquem expressament que Belfinques, Serveis Immobiliaris, amb domicili al carrer Roca i Roca, 59 Local Baixos dreta, 08226 Terrassa (Bcn), és qui decideix sobre la finalitat, el contingut i l’ús del tractament de les dades de caràcter personal que li faciliteu per mitjà de qualsevol dels formularis que s’inclouen a la pàgina web ubicada a l’adreça d’Internet www.belfinques.cat

Per integrar les vostres dades en el fitxer de Belfinques, Serveis Immobiliaris cal el vostre consentiment inequívoc, que podeu donar per mitjà de l’acceptació d’aquesta política de privacitat, tot escollint l’opció «He llegit i accepto la política de privacitat» que es presenta abans de cada formulari de sol·licitud de dades.

Les dades que faciliteu a Belfinques, Serveis Immobiliaris tenen la finalitat de poder ser utilitzades per al desenvolupament de qualsevol de les activitats pròpies.

Tret dels camps en què es determini el contrari expressament, la resposta a les preguntes sobre dades personals és voluntària i el fet de no respondre a aquestes preguntes no implica cap minva de la qualitat dels serveis que sol·liciteu.

Teniu la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals incloses en els fitxers de Belfinques, Serveis Immobiliaris i també de les comunicacions que s’hagin fet respecte de les vostres dades, si ho sol·liciteu per qualsevol mitjà que deixi constància de l’enviament i la recepció. Per exercir els vostres drets, us podeu adreçar a la Belfinques, Serveis Immobiliaris al carrer Roca i Roca, 59 Local Baixos dreta, 08226 Terrassa (Bcn).

Amb la finalitat de poder adequar els serveis que se us ofereixen als vostres gustos i preferències, Belfinques, Serveis Immobiliaris utilitza cookies. Les cookies són fitxers de text que els servidors envien al vostre disc dur per facilitar al vostre ordinador un accés més ràpid a la pàgina web seleccionada. Si voleu més informació sobre l’ús de cookies, accediu a la nostra política de cookies.

UNA VEGADA HAGI LLEGIT AQUESTA POLÍTICA DE PRIVACITAT, TORNI A LA PÀGINA ANTERIOR, PER PODER ACCEPTAR-NE O REBUTJAR-NE EXPRESSAMENT ELS TERMES.